REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE


Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.


Rekisterinpitäjä:


Tmi Sari Klink

28540 Pori

Y-tunnus 2664854-2

puh. 044 9779 114

pipoiksi @ gmail.com

www.facebook.com/pipoiksi

www.pipoiksi.fi


Rekisterin nimi:


Verkkokaupan asiakasrekisteri


Rekisterin käyttötarkoitus:


Asiakasrekisterin tarkoituksena on asiakkaiden tilausten käsittely, toimitus ja arkistointi. Henkilötiedot ovat tarkoitettu vain kauppiaan ja asiakkaan väliseen ylläpitoon eikä niitä luovuteta ulkopuolisille osapuolille. Yhteystiedot tallentuvat asiakkaan tehdessä tilauksen. Kaupankäyntiin liittyvät tiedot tallentuvat asiakkaan tehdessä ostoksia verkkokaupassa. Tilauksen tekeminen ei edellytä rekisteröitymistä asiakasrekisteriin.


Rekisterin suojaus:


Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot ovat suojattu teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus on ainoastaan rekisterinpitäjällä sekä mahdollisilla työntekijöillä. Rekisterin käyttö vaatii rekisterinpitäjältä saatua käyttäjätunnusta sekä salasanaa.


Rekisterin säilytys:

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpidon ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.


Rekisterin tietosisältö:


Asiakasrekisteri sisältää seuraavat asiakkaan antamat tiedot:


– asiakkaan asiakasnumero

– asiakkaan etu- ja sukunimi

– asiakkaan postiosoite

– asiakkaan postinumero

– asiakkaan maa

– asiakkaan puhelinnumero

– asiakkaan sähköpostiosoite

– asioidessa käytetty kieli

– asioidessa käytetty valuutta

– asiakkaan tilaushistoria 

– toimituksien seurantatiedot

– tilauksen tuotesisältö

– tilauksen maksutapa

– tilauksen toimitustapa

– mahdolliset muut tilaukseen liittyvät tiedot

– yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus


Tietojen korjaaminen ja asiakkaan oikeudet:

Rekisterinpitäjä voi omasta aloitteesta tai rekisteröidyn asiakkaan pyynnöstä poistaa tai täydentää rekisterissä olevan virheellisen tai puutteellisen tiedon. Rekisteröidyn asiakkaan tulee toimittaa edellä mainittu pyyntö rekisterinpitäjälle kirjallisena tai sähköpostitse.


– asiakkaalla on tarkistusoikeus

– asiakkaalla on oikaisuoikeus

– asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumus

– asiakkaalla on poisto-oikeus